Selvstændig tømrer
& hobbyfotograf

hvad koster nyt kørekort?

her finder du

pris på kørekort

Forny kørekort til tiden

Nyt kørekort koster 280 kroner. Eller se liste her;

Priser på kørekort

Se hvad det koster, når du skal forny dit kørekort, have midlertidigt kørekort eller ombytte et kørekort.


Forny kørekort generelt
Nyt kørekort 280 kroner (2020)
Forny kørekort uden lægeattest 140 kroner (2020)
Nyt kørekort, knallert 140 kroner (2020)
Internationalt kørekort 25 kroner (2020)
Garanteret gyldigt foto til kørekort taget i Borgerservice 130 kroner (2020)
Kørekort til knallert 140 kroner (2020)

Fornyelse af kørekort på grund af:
Helbredsbetinget begrænsning Gratis
Helbredsbetinget begrænsning, erhverv (kun bus) 120 kroner (2020)
Udløb kategori C (lastbil) +D (bus) 180 kroner (2020)
Udløb, erhverv (kun bus) 280 kroner (2020)
Fornyelse af kørekort med godkendelse til kørelærer 280 kroner (2020)
Udløb efter 15 år 140 kroner (2020)

Midlertidigt kørekort eller ombytning
Midlertidigt erstatningskørekort 170 kroner (2020)
Ombytning af udenlandsk til dansk kørekort 280 kroner (2020)

Priser ved praktisk/teoretisk prøve ved kørekort
Generhvervelse af kørekort 890 kroner (2020)
Første gangs erhvervelse af kørekort 600 kroner (2020)
Ny kategori 600 kroner (2020)
Praktisk prøve til BE (bil med påhæng) 280 kroner (2020)
Praktisk prøve til A2 (mellem motorcykel) og A (motorcykel) 280 kroner (2020)
Teoriprøve til knallert over 18 år 140 kroner (2020)
Køreprøve til stor knallert (45-knallert) 280 kroner (2020)
Kørelærerprøve, første prøve 340 kroner (2020)
Kørelærerprøve, efterfølgende prøve 320 kroner (2020)

Prøvegebyret dækker både teoriprøve og praktisk prøve, når teoriprøven bestås første gang. Hvis du ikke består teoriprøven, skal du betale et nyt prøvebeløb.

Kategori BE (bil med påhæng) kræver ikke teoriprøve.

Husk; Forny dit kørekort til tiden

Et kørekort er gyldigt i en begrænset periode og skal fornys inden gyldighedsperioden er udløbet. Kørekortet er gyldigt fra den dag, det er fremstillet. Det fremgår af kørekortet, når det blev fremstillet, og hvornår tilladelserne udløber (punkt 4a og felt 11 på kørekortet). Når dit kørekort skal fornyes, sender vi automatisk en ansøgningsskema til et nyt kørekort (grunddokument) til din befolkningsregistreringsadresse.

Forny dit kørekort eller
indsend din lægeerklæring til tiden.
Læs mere om, hvad der gælder, hvis du ikke kan forny dit kørekort eller indsende din lægeerklæring til tiden.

Fornyelse hvert femte eller tiende år – hvad koster nyt kørekort?

Hvis du har et kørekort med lavere autorisation AM, A1, A2, A, B eller BE, er dit kørekort gyldigt i ti år, før det skal fornyes. Vi sender dig en ansøgningsskema (grunddokument) ca. 2-3 måneder inden gyldighedsperioden udløber.

Hvis du har et kørekort med en højere autorisation C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, er kørekortet gyldigt i fem år, før det skal fornyes. Du skal derefter vise, at du opfylder de medicinske krav.
Hvis du mister dit kørekort eller hvis dit kørekort er slidt, knækket eller ødelagt, skal du møde personligt op i borgerservice for at ansøge om at få udstedt et duplikatkørekort. Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort, du har mistet. Duplikatkørekortet er derfor dit nye kørekort.

Du kan ansøge om et duplikatkørekort ved enhver kommune i Danmark.

Det koster 280 kr. at få udstedt et duplikatkørekort (nyt kørekort) (2020).

  • Du kan få udstedt et duplikatkørekort, hvis:
  • Hvis du mister dit kørekort
  • Hvis dit kørekort er meget slidt, knækket eller ødelagt
  • Hvis du skifter navn
  • Hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttypen
  • Hvis du har sædvanlig bopæl i Danmark og mister dit kørekort som er udstedt i et af de andre EU- eller EØS-lande
  • Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, er gyldige i højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), alder og dit helbred.
hvad koster nyt kørekort

Hvad koster middeltidligt kørekort?

Dette er gratis! Men ikke til udlandet.

Mens du venter på, at du får et duplikatkørekort (kopi af det mistede kørekort, og som erstatter dit gamle, varige kørekort), kan du ansøge om at få et midlertidigt kørekort ved kommunen. Det midlertidige kørekort udstedes med det samme.

Begrænsninger ved et midlertidigt kørekort
Et midlertidigt kørekort er gratis og gælder kun i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Det midlertidige kørekort gælder kun i en begrænset periode og kun frem til, du får dit nye kørekort – duplikatkørekortet.

Bestil tid til fornyelse af kørekort
Normalt får du et midlertidigt kørekort, som du kan køre på, indtil du får dit fornyede kørekort med posten.

Hvis du skal køre i udlandet, bortset fra Norge, Sverige, Finland og Island, og ikke kan nå at få udstedt et nyt kørekort, kan du få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort.

Du kan søge om at få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort hvis:

  • dit duplikatkørekort (dit nye kørekort) ikke kan nå at blive udstedt, inden du skal bruge det
  • du skal køre bil i udlandet – bortset fra Finland, Island, Norge og Sverige.  

Det koster 170 kr. (2020) at få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort, og du må forvente en ekspeditionstid på omkring 14 dage.

Læs mere her Borger.dk

hvad koster nyt kørekort

Hvor får jeg nyt kørekort og hvad koster et kørekort?

Du skal henvende dig i kommunens borgerservice for at ansøge om udstedelse af et duplikatkørekort (nyt kørekort) eller midlertidigt kørekort. Du kan ansøge ved enhver kommune i Danmark.

Hvis du har mistet kørekortet, skal du underskrive en erklæring under strafansvar. Du underskriver erklæringen på kommunen. Finder du dit kørekort igen efter at have fået et duplikatkørekort (nyt kørekort), skal dit oprindelige kørekort afleveres til kommunen.

Når du møder op i borgerservice, skal du medbringe:

et fotografi
gyldig legitimation, eksempelvis gyldigt pas
opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger
Bestil tid, når du skal i Borgerservice
Har du mistet dit kørekort, eller skal du have et helt nyt, skal du bestille tid til Københavns Borgerservice.

Bestil tid online eller ved at ringe til tlf. 33 66 33 66.

flere artikler

Handsome young man smiling

Thomas Balltrott

“The handyman next door”

Tlf.

+45 28 28 44 65

Email

Balltrott@gmail.com